Kontrola CPC v našej továrni

Hlavnou oblasťou použitia kalcinovaného koksu v Číne je elektrolytický hliníkový priemysel, ktorý predstavuje viac ako 65% z celkového množstva kalcinovaného koksu, po ktorom nasleduje uhlíkový, priemyselný kremík a ďalšie taviace odvetvia. Kalcinovaný koks sa používa ako palivo hlavne v cementárenskom priemysle, výrobe energie, sklárskom priemysle a v iných priemyselných odvetviach, čo predstavuje malý podiel.

V súčasnosti je domáca ponuka a dopyt po kalcinovanom kokse v podstate rovnaká. Avšak z dôvodu vývozu veľkého množstva špičkového ropného koksu s nízkym obsahom síry je celková domáca ponuka kalcinovaného koksu nedostatočná a na jeho doplnenie je stále potrebné dovážať kalcinovaný koks so stredným a vysokým obsahom síry.

Výstavbou veľkého počtu koksovacích jednotiek v posledných rokoch sa zvýši produkcia kalcinovaného koksu v Číne.

Podľa obsahu síry sa dá rozdeliť na koks s vysokým obsahom síry (obsah síry nad 3%) a koks s nízkym obsahom síry (obsah síry pod 3%).

Koks s nízkym obsahom síry sa môže použiť ako anodická pasta a predpečená anóda pre hliníkové závody a grafitová elektróda pre oceliarne.

Vysoko kvalitný koks s nízkym obsahom síry (obsah síry menej ako 0,5%) sa môže použiť na výrobu grafitovej elektródy a karbonizačného činidla.

Na výrobu predpečených anód sa bežne používa nízko sírový koks všeobecnej kvality (obsah síry menej ako 1,5%).

Nízko kvalitný ropný koks sa používa hlavne na tavenie priemyselnej výroby kremíka a anodickej pasty.

Koks s vysokým obsahom síry sa bežne používa ako palivo v cementárňach a elektrárňach.

1

Nepretržité a presné vzorkovanie a testovanie je neoddeliteľnou súčasťou nášho výrobného procesu.

3

Koks s vysokým obsahom síry môže počas grafitizácie spôsobiť nadúvanie plynov, čo má za následok praskliny v uhlíkových produktoch.

Vysoký obsah popola zabráni kryštalizácii štruktúry a ovplyvní výkonnosť uhlíkových produktov

2

Každý krok bude starostlivo otestovaný, chceme urobiť presne tie údaje z detekcie.

4

V rámci nášho systému kvality bude každý balík minimálne trikrát odvážený, aby sa predišlo nezrovnalostiam.

Bez zeleného kalcinovaného koksu je rezistivita veľmi vysoká, v blízkosti izolátora, po kalcinácii rezistencia prudko poklesla, je nepriamo úmerná rezistivite ropného koksu a kalcinovanej teplote, po 1300 ℃ kalcinovaného ropného koksu sa rezistivita znížila na 500 μm Ω m. alebo tak.

5
6
7

Čas zverejnenia: 18. augusta 2020