Uhlíkové prísady

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    Kalcinované antracitové koksovateľné uhlie Kalcinované antracit

    „Kalcinované antracitové uhlie“ alebo „Plynom kalcinované antracitové uhlie“. Hlavnou surovinou je jedinečný vysoko kvalitný antracit, ktorý sa vyznačuje vysokým obsahom fixného uhlíka, silnou oxidačnou odolnosťou, nízkym obsahom popola, nízkym obsahom síry, nízkym obsahom fosforu, vysokou mechanickou pevnosťou, vysokou chemickou aktivitou a vysokou čistotou. Uhlíková prísada má dve hlavné použitia, a to ako palivo a prísada. Keď sa použije ako uhlíková prísada pri tavení ocele a odlievaní, fixovaný uhlík môže dosiahnuť viac ako 95%.
  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Špecifikácia ceny ropného koksu s nízkym obsahom síry

    Smolný koks je druh vysokoteplotnej uhoľno-dechtovej smoly, ktorá sa vyrába použitím uhoľno-dechtovej smoly zahriatím, rozpustením, postrekom a ochladením. Smolový koks je rozdelený do dvoch kategórií: uhoľno-dechtová smola a ropný bitúmen. Asfaltové spojivo pre žiaruvzdorné materiály je hlavne smola uhoľného dechtu. Smola testovanej suroviny sa pridala do nádoby na rozpúšťanie asfaltu, aby sa zahriala a rozpustila.