Kalcinovaný antracit

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    Kalcinované antracitové koksovateľné uhlie Kalcinované antracit

    „Kalcinované antracitové uhlie“ alebo „Plynom kalcinované antracitové uhlie“. Hlavnou surovinou je jedinečný vysoko kvalitný antracit, ktorý sa vyznačuje vysokým obsahom fixného uhlíka, silnou oxidačnou odolnosťou, nízkym obsahom popola, nízkym obsahom síry, nízkym obsahom fosforu, vysokou mechanickou pevnosťou, vysokou chemickou aktivitou a vysokou čistotou. Uhlíková prísada má dve hlavné použitia, a to ako palivo a prísada. Keď sa použije ako uhlíková prísada pri tavení ocele a odlievaní, fixovaný uhlík môže dosiahnuť viac ako 95%.