Kalcinovaná smola

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Špecifikácia ceny ropného koksu s nízkym obsahom síry

    Smolný koks je druh vysokoteplotnej uhoľno-dechtovej smoly, ktorá sa vyrába použitím uhoľno-dechtovej smoly zahriatím, rozpustením, postrekom a ochladením. Smolový koks je rozdelený do dvoch kategórií: uhoľno-dechtová smola a ropný bitúmen. Asfaltové spojivo pre žiaruvzdorné materiály je hlavne smola uhoľného dechtu. Smola testovanej suroviny sa pridala do nádoby na rozpúšťanie asfaltu, aby sa zahriala a rozpustila.